Kas yra “Drauge”?

Mūsų veikla skiriasi nuo kitų tuo, jog mes priimame aukojamus daiktus iš aukojančių žmonių, juos parduodame, o visą gautą uždarbį skirstome taip:


 • Pagal galimybes reaguojame į skubius prieglaudų/asociacijų prašymus dėl finansinės pagalbos.
 • Vykdome bei finansuojame arba iš dalies finansuojame PSP programas.
 • Stengiamės ir pagal galimybes reaguojame į skubius preiglaudų maisto trūkumo prašymus.
 • Remiame prieglaudas daiktais skirtais gyvūnų paklotams bei gerbūvio gerinimui.
Drauge mes galime padėti jiems.


Mūsų veikla

 • Stiprinti bei remti nevyriausybinių, ne pelno siekiančių organizacijų sektorių, konkrečiai VŠĮ gyvūnų prieglaudas, Lietuvoje.
 • Organizuoti bei dalyvauti mugėse, kurių metu gautos lėšos bus skirtos Fondo veiklai plėtoti.
 • Rinkti ir priimti piniginę paramą, siekiant pagelbėti beglobiams gyvūnams
 • Priimti aukojamus daiktus, kurie mugių metu bus parduoti ir gautos lėšos bus skirtos Fondui
 • Prekiauti suaukotais daiktais internetu bei viešose vietose, pinigines lėšas skiriant beglobiams gyvūnams arba gyvūnų globos organizacijoms.
 • Bendradarbiauti su panašių tikslų siekiančiomis tarptautinėmis ir vietinėmis organizacijomis, remiančiomis tokio pobūdžio veiklą Lietuvoje.
 • Priimti bei rinkti labdarą gyvūnams iš aukojančiųjų ir ją perduoti Viešosioms įstaigoms (gyvūnų prieglaudoms).